Hyrdindeklubben

Vores tur til Prag 2006

Fra den 03-08- til 06-08-2006

DEN 04-08-06

PÅ Na Kampê 15,Praha

KL. 1600 ca.?

På værelse ??

1.  VALG AF ORDSTYRER

2.  GODKENDELSE AF REFERAT

3.Valg :

Formanden på valg for 2 år.

Næstformand på valg for 1 år.

Kasserer på valg for 1 år.

Sekretær på valg for 1 år.

   4. REGNSKAB V. HANNE HILSKOV

5. KLUBTUREN i 2007. Hvor skal turen gå hen?

6. Forslag til ændringer i vores love og vedtægter

    Hvis der er nogle indkomne forslag

7. Evt.

8. Slagsangen

Ret til ændringer forbeholdes.

Punkt til dagsorden, eller ændringer til vedtægter og love, så skal de være indgivet til mig senest tirsdag den 1. august.

Overskrift 1

Vi skal være færdige med mødet senest kl.1930, da der

er reserveret bord på www.pastyrka.cz   til kl 2000 .

For at vi ikke skal medbringe alt vores klubmateriale, medtages bare referat fra sidst, indbydelsen og slagsangen.

I dag er vi får, i morgen er vi lår, men når vi i byen går, er

Vi nogle lækre skår.

Husk:

Normalt er vi fårede

Men når vi i byen går er vi lammede